בגלריה זו ניתן לראות תערוכות של דירה נאה, תערוכות מכוניות, ועידות נדל"ן, הכנס הבינלאומי של מכון ההגירה ושילוב חברתי (הפקת אקסטרא בעבור בנדה הפקות) ועוד.